защита на длъжници и кредитори

Адвокатска кантора Експресконсулт работи по изпълнителни дела за защита на длъжници и кредитори

Юристите на Експресконсулт и адвокат Бисера Тошева извършват процесуално представителство и по изпълнителни дела за защита на длъжници и кредитори, като имат необходимия опит и квалификация, за да окажат правно съдействие на длъжници при дела, които са образувани от кредиторни компании от различен тип, банки, дружества като Електроснабдяване, В и К, Топлофикация. Целта на адвокатите е всеки клиент да получи справедливостта, която заслужава.

Защита на длъжници от Експресконсулт Варна

Много хора се заблуждават при тегленето на кредит, не прочитат договорите, които подписват, не виждат поставени в тях „уловки“ или имат финансови затруднения, които не им позволяват да плащат своите задължения. Така те стават длъжници на кредитори или на банки по изпълнителни дела.

Професионална правна помощ

Първото, което трябва да направите, ако изпаднете в такава ситуация, е да потърсите професионална правна помощ от адвокат, който да разгледа казуса и всички налични документи и да изготви вашата защита. Най-доброто, което можете да направите в случая, е да реагирате своевременно, за да не изпуснете важен срок, след който да получите призовка за доброволно изпълнение от частен съдебен изпълнител. Когато сте закъснели, действията на съдия изпълнителя могат да бъдат атакувани в следните случаи – когато ви наложат запор на банковата сметка, по която се изплаща заплатата ви, когато ви се налага забрана да напускате страната или проблеми със солидарната отговорност. Запорирането на банковата сметка на длъжника е нарушение на разпоредбата на бл. 446 от Гражданския процесуален кодекс. Според него, съдебният изпълнител няма право да запорира цялата банкова сметка, защото длъжника трябва да остане с минимална сума от доходите си (т.нар. „несеквестируем доход“). В такъв случай, длъжникът може да се защити от запора. А налагането на забрава за напускането на границата на държавата, поради дългове към юридически или физически лица, противоречи на забраната по чл. 27, ал. 1 от Директива 2004/38 ЕО, според която граждани на членки на ЕС не могат да напускат границите единствено по съображения, свързани с обществената сигурност, обществения ред или общественото здраве. Задържането, за икономически цели, е незаконно.