Ликвидация и закриване на фирма

Експресконсулт извършва процедура по ликвидация и закриване на фирма

Ликвидация и закриване на фирма по своята същност се състои в нейното унищожаване пред закона и заличаването ѝ от Търговския регистър, след като търговеца вземе решение да прекрати дейността на своето дружество. Една фирма може на практика да не функционира, да няма оборот и служители, поради финансови затруднения или други причини, но нейната дейност приключва едва тогава, когато се проведе необходимата процедура по нейното закриване, с помощта на адвокат. Доверете се на адвокатска кантора Експресконсулт във Варна, за да сте сигурни, че всеки етап от процеса ще бъде изпълнен коректно и ефективно така, че да не ви се налага да влагате повече пари и нерви.

Обикновено закриването на фирма отнема много повече време, отколкото откриването на такава и зависи изцяло от спецификата на дейността, големината, броя на персонала и др. Ако искате да започнете процедура на ликвидация на фирмата си, обърнете се към екипа от юристи на Експресконсулт. Те имат опит в разрешаването на подобни казуси и ще ви консултират за всяка фаза, през която преминава процедурата, какви документи ще са ви необходими и най-вече, ще работят изцяло в защита на интересите ви.

Общите стъпки, които обикновено включва процедурата по ликвидация на фирма, са следните:

  • Управителят и съдружниците (ако има такива) трябва да вземат окончателно решението за ликвидация на фирмата.
  • След като това решение е крайно, се подава заявление за ликвидация.
  • Извършва се проверка за задълженията на фирмата (ако има такива) – осигуровки, данъци и други задължения.
  • Тази проверка се извършва съгласно чл. 47 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
  • Свиква се извънредно общо събрание и се взема решение за назначаване на ликвидатор, който може да е както външно лице, така и лице от фирмата.
  • След като проведе съответните процедури, ликвидаторът подава заявление за заличаване.
  • Публикува се съобщение до кредиторите.
  • Фирмата трябва да получи удостоверение от НАП и НОИ, че не дължи данъци към държавата или осигуровки към всички служители, които някога са работили в компанията.
  • Разпределя се придобитото имущество, изготвя се необходимото счетоводство.
  • След отчет от ликвидатора, всички документи се представят в Търговския регистър. Проверките от там обикновено отнемат няколко месеца, докато се вземе крайно решение за ликвидацията.