Покана за доброволно изпълнение

Експресконсулт ви предлага правна защита, ако получите покана за доброволно изпълнение

Ако получите покана за доброволно изпълнение, това означава, че кредитор е предявил претенция към суми, които му дължите. Кредиторът може да е банка, дружества като Топлофикация, ЧЕЗ, Софийска вода, ваш търговски партньор. За да получи дължимата сума, той се снабдява с изпълнителен лист, въз основа на който образува изпълнително производство срещу вас и изпраща частен или държавен съдебен изпълнител да вземе задължението.

Можете да потърсите експертната правна помощ на юристите от адвокатската кантора на Бисера Тошева Експресконсулт във Варна, веднага щом получите подобна покана за доброволно изпълнение. Те ще ви консултират какви са правата ви оттук-нататък, какви стъпки да предприемете и ще изведат изпълнителното дело до резултат, който да покрива максимално интересите ви.

Покана за доброволно изпълнение ви се изпраща от съдебния изпълнител. Това е първата стъпка, която се предприема към длъжника – той се призовава да заплати дълга си доброволно, като за това има срок от 14 дни. Добре е да знаете, че имате срок от 7 дни, за да обжалвате разноските, които са начислени от съдия изпълнителя, особено ако са прекомерно завишени. Можете да го направите като подадете жалба до съответния окръжен съд.

Ако получите Заповед за изпълнение на парично задължение от кредитора, трябва да прецените дали има погасен по давност период от време. Представете заповедта и всички документи, които сте получили от взискателя, на своя адвокат от Експресконсулт и той ще ви посъветва за законовото ви право да се защитите. Ако такъв период има, можете да подадете възражение в срок от 14 дни (от момента на получаване на Заповедта за изпълнение), като няма нужда да мотивирате възражението си. Следващата стъпка е съдът да даде срок от един месец на заявителя, в който той може да заведе искова молба до съда и да потвърди вземането си с влязло в сила съдебно решение. Ако няма погасен по давност период от време, по-добре не подавайте възражение, защото това ще оскъпи дълга ви. Оттук-нататък има няколко варианта за защита, но те зависят от всеки индивидуален случай. Винаги можете да разчитате на Експресконсулт Варна за правен съвет и за изпълнение на цялата процедура по компетентната ви правна защита.