правна защита при домашно насилие

Адвокат Бисера Тошева осигурява правна защита при домашно насилие

Във връзка с нуждата от правна защита при домашно насилие е важно да знаете следното: Лицата, пострадали от домашно насилие се защитават по Закона за защита срещу домашното насилие (ЗЗДН) на Република България. Ако те са подложени на физическо, психическо, сексуално, икономическо или емоционално насилие, подлежат на защита, като за целта законът е предвидил мерки за всички случаи – от по-леките до най-тежките. Като насилие се определя и ограничаването на личната свобода и личния живот, както и нарушаване на човешките права от страна на лица, с които пострадалите имат брак, фактическо съпружеско съжителство или родствена връзка.

Адвокат Бисера Тошева от Варна, и адвокатите на Експресконсулт, ще ви осигурят адекватна правна защита, ако сте жертва на насилие и ще ви консултират какви действия да предприемете, ако това се случва на ваш близък. При подготовката на защитата, те работят с внимание и перфекционизъм, като се опират на познанията си в правната сфера, както и на богатия си професионален опит, натрупан от десетките дела, поети от кантората.

Каква е процедурата по защита от домашно насилие?

 • Делото се разглежда от районния съд, по настоящ адрес на пострадалото лице.
 • За да започне производство, пострадалият трябва да подаде молба в едномесечен срок, който започва да тече от момента на насилствения акт. Молбата може да бъде подадена и от родител, брат или сестра на пострадалото лице, а ако то е непълнолетно, с увреждания или под запрещение – и от дирекция „Социално подпомагане“.
 • Адвокат Тошева ще ви предложи пълно съдействие за попълването на молбата и за изпращането им към съответните органи.
 • Молителят трябва да подаде и декларация за извършеното насилие, като най-добре е да има свидетел, който да потвърди – роднина, приятел, колега, съсед.
 • Важни за делото са и медицинските свидетелства, които се издават от медицинско лице след акта на насилие.
 • Съгласно чл. 4, ал. 3 от ЗЗДН всеки лекар е длъжен да издаде такъв документ по искане на пострадалото лице. В него той трябва да удостовери следите от насилие и увреждания, които е констатирал.
 • Сила на доказателства имат всички доклади, протоколи и документи, издадени от „Социално подпомагане“, от психолози, лекари, документи от полицията и от свидетели.
 • Ако според молбата или искането има непосредствена опасност за здравето или живота на пострадалия, то районният съд провежда закрито заседание, без призоваване на двете страни и издава заповед за незабавна защита в срок от 24 часа от получаването на молбата. Тази заповед важи до момента, в който се издаде заповед за защита или искането се отхвърля.

Какви са мерките за защита, ако молбата е уважена?

Съдът издава заповед за защита, която започва да действа незабавно от момента на издаване. Мерките за защита включват:

 • Предупреждение за извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие.
 • Извършителят се отстранява от съвместното жилище. Срокът на отстраняването се решава от съда.
 • Поставя се забрана извършителя да приближава по какъвто и да е начин пострадалото лице, на всички обществени места, които то посещава.
 • Ако пострадалото лице и извършителя имат дете, местоживеенето му се определя от съда.
 • Извършителят се задължава да посещава специализирани програми.

Ако сте жертва на домашно насилие – вземете бързи мерки като потърсите помощта на адвокат Бисера Тошева във Варна, която ще работи упорито за защитата на пострадалото лице. Ако имате съмнения, че ваш близък бива насилван по какъвто и да е начин, потърсете професионална консултация, за да разберете какви законови мерки могат да се вземат за наказание.