родителски права

Родителски права при разделени родители без брак

Бракоразводен адвокат Бисера Тошева от кантора Експресконсулт е доказал се специалист, който дава консултации по правни въпроси свързани с родителски права или издръжка дете във Варна.

Много хора избират варианта да имат дете и да живеят без брак, като това е все по-често срещан житейски избор. Когато обаче, на съда се налага да разреши въпроса за предоставянето на родителските права на една от страните, след раздяла, това се оказват едни от най-трудните за решаване дела.

Поради тази причина, вие се нуждаете от адвокат с опит, който да ви насочи към най-добрия изход, според вашите интереси. Ако имате нужда от такъв адвокат във Варна – ще го намерите в лицето на бракоразводния адвокат Бисера Тошева. Тя ще събере всички данни и доказателства, които да ви помогнат в съда за постигането на желаното съдебно решение. Нейната отдаденост и професионализъм, както и комуникацията, която осъществява с клиентите си по всички въпроси, които ги притесняват, също допринасят за добре свършена работа.

Когато се роди дете от фактическо съпружеско съжителство и, впоследствие, родителите се разделят, по съдебен път трябва да се уредят някои правни последици от това прекратяване на съвместното съжителство, като например: кой от двамата родители ще упражнява родителски права върху децата, които са малолетни или непълнолетни, родени по време на съпружеското съжителство, както и личните отношения между родителите и децата, кой от родителите ще изплаща издръжка и какъв ще е нейния размер и др.

В такива случаи, адвокатът действа по пример със случаите на развод. Двойката, живяла съвместно без брак, след раздяла може да постигне съгласие относно местоживеенето на детето, както и по други въпроси, свързани с неговото благоприятно физическо и емоционално развитие – какви да са личните му отношения с двамата родители, кой да държи родителските права, режимът на посещенията и т.н. Освен това, родителите могат да поискат от районния съд по настоящ адрес на детето да утвърди споразумението, което са постигнали. Както и при развода по взаимно съгласие, постигането на взаимно споразумение е най-добрият вариант както за детето, така и за родителите.

Разбира се, има случаи, в които разделената двойка не може да постигне съгласие помежду си. Тогава спорът се решава от районния съд по настоящ адрес на детето. Като вземе предвид всички предоставени доказателства за това при кой родител детето ще се чувства най-сигурно и щастливо, съдът се произнася кой да упражнява родителските права, при кого да живее детето и всички други въпроси, свързани с интересите на детето.