Търсите добър бракоразводен адвокат за развод във Варна?

Имате нужда от развод? Искате адвокат с дългогодишен опит за вашия развод във Варна за най-добра защита в съда? Адвокат Бисера Тошева и адвокатска кантора Експресконсулт специализират в разводите по взаимно съгласие, разводите по исков ред и всички брачни искове – казуси по издръжката на непълнолетни деца, определяне на родителски права, защита при домашно насилие, установяване или оспорване на бащинство и други.

Чрез помощта на адвокат Бисера Тошева от Варна ще сте наясно с процедурите и същността на съдебния процес по развода, ще си спестите много негативни емоции и лично време и, не на последно място, ще разполагате с компетентен правен съвет. Тя предлага правни консултации по всички казуси, свързани с развод, брачни договори, поделяне на родителските права след развод и много други възникнали правни въпроси.

Адвокатска кантора Експресконсулт ще ви съдейства и за регистрацията на фирми, закриването или прехвърлянето на дружества, правна защита по изпълнителни дела и защита на длъжници. Нашите юристи имат дългогодишен опит в правото и техния професионализъм и отдаденост дълги години са помагали да хората да се справят с възникналите спорове и различни по характер казуси.