продажба на фирмени дялове

Продажба предприятие на едноличен търговец или

ЕООД -ОСВОБОДЕТЕ СЕ ОТ ФИРМЕНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗАКОНОВ ПЪТ-Вписване на промяна на обстоятелства (преобразуване, продажба, ПРОМЕНИ на собственик, промяна на адрес-седалище, управител , съдружници продажба на дялове, прекратяване и ликвидация)

Прехвърлянето на търговско дружество крие редица подводни камъни в осъществяване на процедурата. Нашият екип от професионалисти, е доказал своите качества в извършване на този тип

Ще Ви спестим ценно време, като с нашите знания и умения ще извършим всичко вместо Вас на умерени конкурентни цени!

Професионално ОБСЛУЖВАНЕ!