адвокат заличаване и ликвидация на фирма

ЗАКРИВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ЕООД, ООД, ЕТ, ДЗЗД,

извършваме ликвидация и закриване на фирми еоод оод ет дззз БЕЗ ДЕЙНОСТ И С ДЕЙНОСТ в кратки срокове на достъпни цени!

ПРОФЕСИОНАЛНО ЛИКВИДИРАНЕ НА ФИРМИ В ЗАКОНОВИ СРОКОВЕ-ДОСТЪПНИ ЦЕНИ

БЪРЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЕООД/ООД ЕТ

Извършваме бързи ПРОМЕНИ в Еоод-Оод-Ет-Дззд.

Продажба предприятие на едноличен търговец или ЕООД -Вписване на промяна на обстоятелства (преобразуване, продажба, ПРОМЕНИ на собственик, промяна на адрес-седалище, управител, съдружници продажба на дялове, увеличаване на капитала, довнасяне на уставен капитал, прекратяване и ликвидация)

СПЕСТЯВАМЕ ВИ ВРЕМЕ и ПАРИ!!!- без да ХОДИТЕ и ЧАКАТЕ на опашки в инстанциите вместо вас ще съставим и подадем документите за вашата регистрация и

• Ще извършим вместо Вас цялата процедура по регистрация на Вашата нова фирма, независимо от правния и тип.
• Ще Ви консултираме БЕЗПЛАТНО компетентно какъв тип дружество да изберете за най-подходящата за вашата дейност фирма!!!

Получавате всички документи и удостоверения ГОТОВИ!

ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ ,ПРОДАЖБА НА ФИРМА/ЕООД/ООД/ЕТ/ ПРОМЯНА НА СЕДАЛИЩА,УПРАВИТЕЛ,СЪДРУЖНИЦИ -ПРАВНИ консултации, изгодно, ниски цени,

БЪРЗА фирморегистрация ЕООД, ООД

ЕТ, заедно с БУЛСТАТ, НОИ, ДДС, данъчна регистрация, комплексна-ПЪЛНА услуга