пътуване на дете в чужбина

Кога се предприема съдебна процедура за получаване на съгласие за пътуване в чужбина на непълнолетно дете?

Напускането на непълнолетните деца на територията на Република България изисква даването на писмено съгласие в нотариална форма на неговите родители. Обикновено това е нотариално заверена декларация. Така декларация следва да завери единият от родителите, когато детето ще пътува с другия родител, или двамата родители, когато детето ще пътува само или с трето лице.

Описаната по-горе нотариално заверена декларация за съгласие се представя на българските гранични власти при преминаване на ГКПП на детето, заедно с акта за раждане на детето. При непредставяне на такава декларация граничните служители отказват да пуснат детето да напусне страната.

Често срещано явление в практиката е поради влошени отношения между родителите или пък поради трайната липса или неизвестността на единия родител другият родител да е поставен в невъзможност да изведе детето в чужбина.

В новия Семеен кодекс от 2009 г. се предвиди изрична възможност за единия от родителите да поиска от районния съд по настоящия адрес на детето да предостави заместващо съгласие на другия родител, за да може детето да напуска стараната, придружено само от единия родител.

Такова заместващо съгласие може да бъде поискано от съда в следните случаи:

  • Когато родителите се намират в граждански брак и единият родител отказва да даде съгласие за напускане на общо непълнолетно дете в чужбина;
  • Когато родителите са разведени и единият родител отказва да даде съгласие за напускане на общо непълнолетно дете в чужбина;
  • Когато родителите не са встъпвали в граждански брак и единият родител отказва да даде съгласие за напускане на общо непълнолетно дете в чужбина;
  • Когато единият от родителите е в неизвестност и е фактически невъзможно да бъде получено неговото съгласие за напускане на общо непълнолетно дете в чужбина.

Какво Ви предлага адвокатска кантора Експресконсулт?

  • Изготвяне на всички документи, необходими за депозиране на искането за получаване на заместващо съгласие от съда; окомплектоване и обвързване на изложените в молбата до съда обстоятелства относно необходимостта да бъде разрешено детето да пътува в чужбина с писмени доказателства, които удостоверяват тази необходимост;
  • Пълно правно съдействие пред съда след депозиране на искането с цел получаване на разрешение от районния съд;
  • Снабдяване със заверен препис от разрешението на съда след неговото постановяване;
  • Един особен вид казуси свързани със семейните отношения между родители и деца след развода става все по-често срещан в практиката на всеки специализиран бракоразводен адвокат. Това са казусите, които касаят отношенията между родители и деца след развода отнасящи се до пътувания на детето в чужбина и най-вече, когато липсва съгласие за това от страна на единия родител. Когато родителите са запазили добрите си отношения след състоялият се между тях развод, когато и двамата мислят първо за добруването на детето си, а не за своето его тези въпроси се решават сравнително лесно. Просто родителят попълва декларация, че разрешава на детето да пътува в чужбина с другия родител, като задължително е да се посочи периода и страната, в които непълнолетният ще пребивава и всичко е точно.
  • За съжаление обаче съгласие за пътуване в чужбина на детето не винаги е възможно между родителите, като основни причини за това, които лично съм установил от практиката си по подобни казуси са страхът /основно на бащата/, че детето няма да се върне повече в страната и дребнавото и злостно желание да се създават пречки и да се правят „мръсни“ номера на другия родител. При такива ситуации законът е предвидил отношенията между родителите да бъдат урегулирани от съда, като водещо за същият е интереса на детето и процедурата е добила популярност като заместващо съгласие за пътуване на дете в чужбина.

С наша помощ ще съдействаме за падане на ограничението на свободно придвижване на детето в чужбина при разногласие на родителите!