Адвокат за развод

Развод по взаимно съгласие, родителски права и издръжка на дете – адвокат от Варна

Адвокат Бисера Тошева е доказан специалист, когато става въпрос за издръжка дете от Варна. Разводът по взаимно съгласие е предпочитана процедура за прекратяване на брак, тъй като в него без проблем се уреждат въпросите за родителски права и издръжка на дете.

Това се дължи на факта, че е по-бърз и по-безболезнен и за двете страни в съдебната процедура, тъй като съдът допуска развода, без да издирва мотивите /причините/ на молителите за прекратяване на брака. Основанието за допускане на развод е „сериозното и непоколебимо взаимно съгласие“ (чл. 50, СК).

За развод по взаимно съгласие се говори, когато бракът е прекратен по волята и на двамата съпрузи, без да се изнасят факти от техния интимен живот. За да бъде прекратен бракът по взаимно съгласие, е необходимо и двамата съпрузи да са напълно сигурни в правотата на своето решение, което, от своя страна, е взето след задълбочен размисъл.

Производството се инициира с писмена молба до районния съд, в която съпрузите изразяват съгласието си за прекратяване на брака, след което потвърждават това съгласие лично, в съдебно заседание. Адвоката за развод прилага към молбата и споразумение, с което се уреждат последиците от прекратяването на брака, а именно:

 • Кой от родителите поема родителските права;
 • Къде ще живеят родените от брака деца;
 • Какъв ще е размерът на издръжката на децата;
 • Размерът на издръжката между съпрузите (ако има такава);
 • Личните отношения между съпрузите;
 • Използването на семейното жилище (ако има такова);
 • Уреждане на фамилното име след развода;

Може да се препрати към сключен преди или по време на брака брачен договор, ако в него са уредени тези въпроси. Целта на споразумението е спорът да бъде доброволно уреден. Споразумението може да включва уреждане и на имуществени въпроси (да се прехвърли собственост върху вещи и имоти, да се извърши делба). След като съдът се увери в сериозното и непоколебимо взаимно съгласие на страните за прекратяване на брака и постигнатото между тях споразумение отговаря на законовите изисквания, съдът постановява решение, с което прекратява брака, сключен между страните и утвърждава постигнатото между тях споразумение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Разводът може да бъде един много стресиращ и объркващ период от вашия живот. Решенията, които Ви предстоят, могат да рефлектират върху вас и вашето семейство за години напред. Поради тази причина, вие се нуждаете от най-добрия адвокат за развод, който да защитава вашите интереси.

Адвокат Бисера Тошева и адвокатска кантора Експресконсулт ще ви защитават във всеки един етап от този период, тъй като по време на бракоразводното дело, можете да се сблъскате с въпроси като: кой от родителите да поеме опеката над децата, каква издръжка да се определи за тяхното отглеждане, делба на имуществото и обезпечение на единия от съпрузите.

Затова вие се нуждаете от бракоразводен адвокат, който да вземе присърце вашата ситуация, да отговори откровено на вашите въпроси и да защитава интересите на вас и вашите деца. Кантората на адвокат Тошева – адвокат за развод по взаимно съгласие, ще ви осигури опитни юристи, които са ви необходими в тези трудни времена. Всички срещи с адвоката са поверителни, а хонорарът за бракоразводните дела е минималният адвокатски хонорар.

Бракоразводни дела и консултации в областта на семейното право

Експресконсулт извършва цялостна процедура и представителство пред съдебните инстанции. Адвокатската кантора във Варна осигурява и консултации в областта на семейното право и по наследствено-правни въпроси:

 • Различни видове брачни искове и въпроси от семейното право;
 • Вещно-правни искове за разпределение на собствеността след развода;
 • Подготвяне на споразумение за прекратяване на брака по взаимно съгласие;
 • Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;
 • Първоначално определяне на издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред;
 • Увеличаване на сумата на издръжката, която е отсъдена първоначално;
 • Спорове за възлагане упражняването на родителските права;
 • Определяне режим на свижданията между родители и деца;
 • Заместване съгласието на родителя със съдебно решение – при извеждане на дете извън границите на България;
 • Ограничаване и лишаване от родителски права, когато законът го позволява;
 • Установяване или оспорване на произход на дете – оспорване на бащинство, припознаване;
 • Предявяване на искове за установяване на произход на бащата;
 • Пълно и непълно осиновяване;
 • Изготвяне на брачни договори, нотариална заверка и регистрация;

Клиентите трябва да имат предвид, че тази статия съдържа информация за правата, които имат страните при развод по взаимно съгласие, но няма силата на правна консултация. За да получите такава – свържете се с бракоразводен адвокат Бисера Тошева.